Online inzage Dossier – Huisartsenpraktijk Nassaulaan – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Nassaulaan
Nassaulaan 25 2011 PB
Haarlem

Online inzage Dossier

Per 1 juli 2020 heeft u recht op elektronische inzage in uw dossier. Dit is een onderdeel van de Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz).

Met elektronische inzage in uw dossier kunt u zich, op een laagdrempelige manier, beter voorbereiden op gesprekken met de huisarts en bent u beter in staat mee te beslissen in behandelkeuzes.

Wanneer u bij de huisarts geweest bent, worden uw medische gegevens in de computer gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitslag van een onderzoek, uw medicatielijst of het advies van de huisarts.

Wanneer u inlogt op ons patiëntportaal, kunt u uw medische gegevens online lezen. Om in te loggen op ons patiëntportaal, klik hier.

Kinderen en online inzage in het dossier

  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Het is op dit moment niet mogelijk om online inzage te krijgen in het dossier van kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen online inzage in hun dossier krijgen als zij een account in het patiëntportaal aanmaken via een eigen emailadres. Het kind beslist zelf of zijn ouders inzagerecht krijgen, dit kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij onze praktijk.
  • Vanaf 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie.

Pas op met het geven van uw gegevens aan anderen

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien, bijvoorbeeld aan iemand die u helpt met uw zorg. Geef nooit zomaar uw gegevens.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere instantie of bedrijf om informatie over uw gezondheid. U heeft meestal niet de verplichting om deze informatie te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven: geeft u dan alleen de informatie die nodig is.